2020-KAYMAKAMLIK SINAVA GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI!

2020-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık) 18 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 08 Ekim 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

2020-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık), 18 Ekim 2020 tarihinde şu sınav merkezlerinde yapılacak: 010 ADANA, 062 ANKARA, 070 ANTALYA, 160 BURSA, 210 DİYARBAKIR, 250 ERZURUM, 270 GAZİANTEP, 341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY, MALTEPE, ATAŞEHİR), 343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER), 352 İZMİR, 380 KAYSERİ, 420 KONYA, 440 MALATYA, 550 SAMSUN, 610 TRABZON, 650 VAN.

2020-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık) saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavın ilanı, İçişleri Bakanlığı tarafından başvurular başlamadan önce yapılacak. İlanda, sınava başvuru koşulları ayrıntılı olarak yer alacak. Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınava giren ve başarılı olan adayların atamaları İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmayacak.

2020-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık) başvurabilmek için adayların; yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmaları veya üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmaları gerekmektedir.  Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayanların; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adaylarının ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmeleri gerekmektedir.  Başvuruda adayların program/fakülte bilgileri, beyana göre alınacaktır. Sınava başvuru koşullarını taşımayan, belirtilen program/fakültelerden mezun olmadığı halde başvuru yapan adaylar, sınava girmiş olsalar dahi İçişleri Bakanlığı tarafından mülakata çağrılmayacak ve atamaları yapılmayacak. Sınava, sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1985 ve daha sonra doğmuş) olanlar başvurabilecekler. Bu şartı taşımayan adayların başvurusu sistem tarafından engellenecek. 

2020-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık) adaylarına 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak. Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi içerisinde Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorular ve Alan Bilgisi Testi içerisinde Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye'nin İdari Yapısı (14), Türkiye'de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorular sorulacak.

2020-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık) için 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacak. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100), 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacak. 400. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacak ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacak.