HIZLI ERİŞİM

Puan Hesaplamaları

Puan Hesaplamaları

Karşıt Renk
TUS 202 YAKLAŞIYOR!

2020-TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) 2. DÖNEM ve 2020-SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. DÖNEM SINAVI YAKLAŞIYOR!

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS)  ÖSYM tarafından yılda 2 kez (nisan ve eylül ayları) gerçekleştirilen, adayların iki oturum şeklinde girdikleri sabah oturumu 120 soru Temel Tıp Bilimleri Testi ve öğle oturumu 120 soru Klinik Tıp Bilimleri Testi olmak üzere iki testten başarılı olmaları beklenen dört yanlışın bir doğruyu götürdüğü çoktan seçmeli bir sınavdır.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) adayları en çok Tıp mezunlarıdır. Adaylar Tıp Fakültesini Pratisyen Hekim unvanıyla bitirir. Aday, öğrenciyken de sınava girilebilir ancak bu adaylara tercih yapma hakkı tanınmaz, tercih yapmak için mezun olma şartı aranır.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Ankara, İzmir ve Antalya'da gerçekleştirilir ve adayların başarılı olmaları için sınavdan  K veya T puanı 45 ve üzeri almaları beklenir. Mezun olmuş bir hekimin uzmanlık (ihtisas) tercihinde bulunabilmesi için ÖSYM tarafından kabul edilmiş dil sınavlarından birinden (YDS, e-YDS, ÜDS, YÖKDİL) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerine ait bir sınavdan en az 50 puan almaları gerekir. Yerleştirme işleminin yapılabilmesi için bu dillerin herhangi birinden yabancı dil yeterliliği gerekmektedir. Sınav sonuçları ve sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilen adayların hakları yalnızca ilgili sınav dönemi için geçerlidir.

2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) ve 2020-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuruları 17-24 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınmıştı. Sınav, 4 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.

2020-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-TUS 2. Dönem) ve 2020-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2020-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) ilişkin ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin resmi internet sayfasında sınav kılavuzlarında yer almaktadır.