AYT Edebiyat Sosyal Bilimler 1 Konuları

AYT EDEBİYAT- SOSYAL BİLGİLER 1 KONULARI

AYT Edebiyat-Sosyal Bilgiler 1, Eşit Ağırlık ve Sözel adaylar için oldukça önem taşıyan 40 sorudan oluşmaktadır. TYT Türkçe testi içerisinde Edebiyat alanına dair soru olmasa bile AYT Edebiyat-Sosyal Bilgiler 1 testi içerisinde ortalama 3-5 soru Türkçe dersi ile ortak veya bağlantılı olarak da (özellikle anlam bilgisi, dil bilgisi) sorulabilmektedir.  AYT Edebiyat-Sosyal Bilgiler 1 testi 24 soru Edebiyat, 10 Tarih 1 ve 6 Coğrafya derslerine ait sorularla adayların karşısına gelmektedir.

AYT  Edebiyat, özellikle ezber ağırlıklı konu başlıklarına sahip olmasından ötürü uygun bir çalışma programıyla hazırlanılması gereken bir derstir. Özellikle ilgi duyularak ve özen gösterilerek çalışılmadığı takdirde unutulmaya en müsait alanlardan biridir. Ezber bilginin yanlış öğrenilmesi veya beyne yanlış kodlanarak kaydedilmesi adayların sınav esnasında yanlış hatırlayıp soruları yanlış çözmelerine neden olabilecek niteliktedir. AYT Edebiyat dersine konu bazlı çalışarak konu biriktirmeden konuları adım adım pekiştirecek nitelikte soru çözmek, her bir ünitenin öğrenmedeki kalıcılığını arttıracaktır. AYT PUAN HESAPLAMA İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

AYT EDEBİYAT-SOSYAL BİLGİLER 1 TESTİ  EDEBİYAT KONULARI

 • Türk Edebiyatının Tarihî Dönemleri
 • Şiir
  • Şiirde Yapı - Tema - Ahenk
  • İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri
  • Halk Şiiri
  • Divan Şiiri
  • Tanzimat Şiiri
  • Serveti-Fünun Şiiri
  • Fecri-Ati Şiiri
  • Millî Edebiyat Dönemi Şiiri
  • Beş Hececiler
  • Cumhuriyet Dönemi Şiiri
 • Hikaye (Öykü)
  • Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı'nda Hikâye
  • Divan Edebiyatı'nda Hikâye
  • Halk Edebiyatı'nda Hikâye
  • Tanzimat Dönemi'nde Hikâye
  • Servetifünun Dönemi'nde Hikâye
  • Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye
  • Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye
 • Roman
  • Tanzimat Dönemi'nde Roman
  • Servetifünun Dönemi'nde Roman
  • Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman
  • Cumhuriyet Dönemi'nde Roman
  • Roman Özetleri
 • Tiyatro
  • Geleneksel Türk Tiyatrosu
  • Tanzimat Dönemi Tiyatrosu
  • Millî Edebiyat Dönemi Tiyatrosu
  • Cumhuriyet Dönemi Tiyatrosu
 • Masal - Fabl
 • Destan - Efsane
 • Bilgilendirici - Öğretici Metinler
 • Türk  Dünyası Edebiyatı
 • Edebiyat Akımları
 • Dünya Edebiyatı

 

AYT EDEBİYAT-SOSYAL BİLGİLER 1 TESTİ  TARİH 1  KONULARI

 

İnsanlığın İlk Çağları

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası

Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk - İslam Devletleri

Beylikten Devlete

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

Osmanlı Merkez Teşkilatlanması

Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi

Kurtuluş Savaşında Cepheler ve Antlaşmalar

Cumhuriyet Dönemi İlke ve İnkılapları

 

 

AYT EDEBİYAT-SOSYAL BİLGİLER 1 TESTİ  COĞRAFYA 1  KONULARI

 

DOĞAL SİSTEMLER

 • Doğa ve İnsan
 • Dünya'nın Şekli ve Hareketleri
 • Coğrafi Konum
 • Harita Bilgisi
 • İklim Bilgisi
 • Yerin Şekillenmesi
 • Doğanın Varlıkları
 • BEŞERİ SİSTEMLER
 • Beşeri Yapı
 • Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Niteliği
 • Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları
 • Geçim Tarzları

 

MEKANSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE

 • Türkiye'nin Yeryüzü Şekilleri ve Özellikleri
 • Türkiye İklimi ve Özellikleri
 • Türkiye'nin Doğal Varlıkları
 • Türkiye'de Yerleşme, Nüfus ve Göç