KAMU PERSONELİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI (KPSS) ORTAÖĞRETİM NEDİR?

KPSS Ortaöğretim Sınavı, lise mezunu binlerce adayın devlet kadrolarında yer alabilmek için girdiği, iki yılda bir çift senelerde ÖSYM tarafından yapılan ve toplamda 120 sorudan oluşan Genel Kültür-Genel Yetenek testlerinin yer aldığı çoktan seçmeli sınavdır.

KPSS Ortaöğretim Sınavı adayları başvurularını elektronik ortamda, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin resmi internet adresi olan http://ais.ösym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamadan gerçekleştirir.

KPSS Ortaöğretim Sınavı adaylarına 60 soru Genel Yetenek ve 60 soru Genel Kültür Testleri uygulanır. Genel Yetenek testlerinde genellikle bilgiyi yorumlamaya ve problem çözmeye yönelik sorular yer alır. Genel Kültür testlerinde ise daha çok bilgiyi ölçmeye yönelik sorular sorulur. Sınavın cevaplama süresi 130 dakika (2 saat 10 dakika). Genel Yetenek testinde 30 soru Türkçe, 30 soru Matematik-Geometri; Genel Kültür testinde 27 soru Tarih, 18 soru Coğrafya, 9 soru Vatandaşlık Bilgisi, 6 soru Güncel Bilgiler şeklindedir. Testler adaylara tek kitapçık hâlinde verilir ve 4 yanlış 1 doğruyu götürür.

DHBT ise farklı bir gün, tek oturumda yapılıp ve cevaplama süresi olarak 60 dakika verilir. Sınav, çoktan seçmeli sorulardan oluşur. Bölümüne, kontenjana ve ile göre değişmekle birlikte ortalama 70 puanla birlikte yerleştirmeler başlar.

KPSS Ortaöğretim Sınavı ile adayları "şoförlük, bekçilik, aşçılık, hizmetli kadroları, belediyeler, orman koruma memuru, teknisyenlik, memurluk, laborant ve diğer sağlık alanları, ebelik, gassal, veteriner sağlık teknisyeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, rasatçı, ebelik, hemşire, vhki, zabıt katipliği, gemi adamı, itfaiyeci, kaloriferci, teknik ressam, çocuk bakıcısı, istidlalci, infaz koruma." gibi görev ve görevlendirmelerde devlet kadrosunda memur olarak görev alabilirler.

KPSS Ortaöğretim Sınavı ile genel anlamda ataması daha kolay olan bölümler ise

Sosyal Hizmet Bölümleri, Çocuk Gelişimi, Veterinerlik, Sağlık ile İlgili Bölümler, Mütercimlik.