DGS sınav konuları

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) KONULARI

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 60 Sayısal (Matematik) ve 60 Sözel (Türkçe) olmak üzere toplam 120 sorudan oluşur.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) SÖZEL (TÜRKÇE) KONULARI

Sözcükte Anlam
Cümlede Anlam
Paragraf Bilgisi
Anlatım Bozuklukları
Sözel Mantık

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) SAYISAL (MATEMATİK) KONULARI

Temel Kavramlar (Sayılar)
Rasyonel Sayılar ve Ondalık Kesirler
Sayı Sistemleri ve Basamak Kavramı
Asal Çarpanlar ve Tam Bölen Sayısı
Bölme ve Bölünebilme Kuralları
Faktöriyel
Obeb (Ebob) ve Okek (Ekok)
Taban Aritmetiği
Denklem Çözme
Basit Eşitsizlikler ve Sıralama
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Kareköklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler
Oran Orantı
Sayı Problemleri
Kesir Problemleri
Sayfa Problemleri
Saat Problemleri
Yaş Problemleri
Yüzde Problemleri
Kar ve Zarar Problemleri
Faiz Problemleri
Karışım Problemleri
Hız Hareket Problemleri
İşçi ve Havuz Problemleri
Kümeler
Fonksiyonlar
İşlem
Modüler Aritmetik
Permütasyon
Kombinasyon
Olasılık
Sayısal Mantık

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) SAYISAL (GEOMETRİ) KONULARI

Geometrik Kavramlar ve Doğruda açılar
Çokgenler ve Dörtgenler
Çember ve Daire
Analitik Geometri
Katı Cisimler