LGS sözel sorularının değerlendirilmesi

LGS SÖZEL BÖLÜM DEĞERLENDİRMESİ

LGS SÖZEL bölüm sınavı toplam 50 soruyu barındırmaktadır. Geçen yıl yapılan LGS gibi bu yılki LGS'nin de soru tipi birbirine benzemektedir.

LGS SÖZEL bölüm soruları değerlendirildiğinde soruların hemen hemen hepsinde bilgilerin önceden verilmesi ve verilen bilgiler ışığında soruların sorulması ezberci yaklaşımdan her geçen yıl biraz daha uzaklaşıldığı izlenimini oluşturmaya devam etmekte. LGS SÖZEL bölüm soruları muhakeme ve dikkat becerisi ön planda tutularak hazırlanmaktadır. MEB'in sene boyunca yayımladığı örnek sorularla oldukça paralel forma sahiptir. Gittikçe yeni nesil sorulara ağırlık verildiği LGS'de bir kez daha ortaya konulmuştur. LGS SÖZEL bölümde okuma - anlama kazanımlarına yönelik sorular ağırlıklı olarak sorulmakta, pek çok sorunun çözüm aşamasında da muhakeme ve dikkat becerisinin ön plana çıkarılması gerekmektedir. Görsel okuma becerisi gerektiren soruların geçmiş yıllara oranla ağırlıklı olarak kullanılması öğrencilerin analitik düşünceyi, görsel hafızayı, dikkatli okuma becerisini işe koşmaktadır.

LGS SÖZEL bölüm soruları genel manada yoruma dayalı olduğu ve yorumlarken bilgiyi de kullanmayı gerektiren sorulardan oluştuğu için erken yaşlarda okuma becerisi kazanmış olmanın gerekliliğini bir kez daha ön plana çıkarmıştır. Sorular anlama, kavrama yorumlama, çıkarım yapma odaklı olduğundan okuduğunu anlayıp bilgileriyle harmanlayarak yorumlayabilen öğrencilerin rahatlıkla çözümleyebileceği bir sınavdır.