TYT fen sorularının değerlendirilmesi

TYT FEN BİLİMLERİ ANALİZİ

TYT Fen Bilimleri sorularının YKS'de geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yeni nesile doğru evrildiği aşikar.Ancak genel manada 20 sorunun eski sisteme dayalı bilgi ve kavrama düzeyini ölçen sorularla bir süre daha adayların karşısına geleceği de görülmekte.

TYT Fen Bilimleri testinde adaylar, 20 sorudan sorumludur. Bu 20 soru üç branş üzerinden adayların karşısına gelmektedir.

TYT Fen Bilimleri testinde Fizik branşından 7, Kimya branşından 7, Biyoloji branşından ise 6 soru sorulmaktadır. TYT'ye giren tüm adayların bu sorulara cevap vermesi beklenmektedir.

TYT Fen Bilimleri testinde Fizik branşına ait sorular temel fizik bilgileri kullanılarak hikayeleştirilmiş günlük hayat problemleri ve bunların yorumlanması üzerine kuruludur. Son yıllarda olduğu gibi sonraki süreçte de bilgi ve kavrama düzeyine dair soru sorulmadan anlama, yorumlama, değerlendirme nitelikli üst düzey düşünce becerisi ölçmeye yönelik soruların bundan sonraki yıllarda ağırlıklı olarak sorulacağı görülmekte.

TYT Fen Bilimleri testinde Kimya branşına ait sorular  temel kimya bilgisine ve bilgiyi iyi yorumlamaya dayanan sorulardan oluşmuştur. Soruların niteliği bilgi ve kavrama düzeyini ölçecek, bilgiyi hatırlayarak doğru yanıta ulaşabilecek türden, bilgiyi özümsemiş ve hatırlamada sorun yaşamayan adaylar için uygun nitelikte sorulardan oluşmaktadır.

TYT Fen Bilimleri testinde Biyoloji branşına ait sorular temel biyoloji konularına hâkim, yorumlama gücü iyi ve dikkatli adayların biyoloji dersinde edindiği bilgilerini kullanmaya ve bu bilgileri yorumlamaya yönelik sorulardan oluşmaktadır. Genel olarak biyoloji soruları, yeni nesilden daha ziyade bilgi ve kavramaya yönelik eski sistem sorularla benzerlik göstermektedir.