PAEM nedir?

POLİS AMİRLERİ EĞİTİM MERKEZİ (PAEM) NEDİR?

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM), Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis amirlerini yetiştirmek üzere lisansüstü düzeyde eğitim veren parasız, yatılı, üniformalı, beslenme, barınma ve sağlık giderlerinin devletçe karşılandığı mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan eğitim kurumlarıdır. Eğitim, Ankara Polis Akademisinde verilir ve süresi 11 ay'dır. Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) bünyesinde öğrenim gören ve komiser yardımcısı adaylar,  430 TL geri ödemesiz aylık ücret alır. Bu eğitimden başarıyla geçen aday mesleğe Yardımcı Komiser olarak başlar.

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) alımı için ön lisans ve lise mezunu adaylar başvuramaz. Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) giriş sınavı; ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat/sözlü sınavı şeklinde yapılır. Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının en fazla 10 katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) başvurusu için KPSS P3 puanına göre baraj 70'dir.  İlan edilen KPSS taban puanına göre yeterli sayıda ön başvuru ve müracaatın olmadığı durumlarda, taban puanı Bakanlıkça değiştirilebilir. (Aday, sınava önceki yılın KPSS P3 puanıyla da başvurabilir.)

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) için adayların başarı sıralamasına esas PAEM giriş puanı; KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanın %25'i ve mülakat/sözlü sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla KPSS'den alınan puan, mülakat/sözlü puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilir.

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) için Emniyet Teşkilatı Personelinden Şehit veya Vazife Malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmazlar.

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) giriş puanına göre erkek, kadın ve Emniyet Teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Erkek ve kadın asıl adayların %30'una tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM)   sınavı için başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan, ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı'nda başarısız olan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran, sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmez.