AYT sosyal bilimler 2 konuları

AYT SOSYAL BİLİMLER 2 KONULARI

AYT Sosyal Bilimler 2 testi, Sözel bölümden yerleşecek adaylar için büyük önem arz eden 40 soruluk testtir. AYT Sosyal Bilimler 2 testi; 11 Tarih 2, 11 Coğrafya 2, 12 Felsefe Grubu (Mantık, Sosyoloji, Psikoloj i), 6 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerine ait sorularla Sözel bölüm çıkışlı adayların karşısına gelmektedir. Soru sayısının 40 olmasına rağmen branş ve konu dağılımı bakımından içeriğin nicelik ve nitelik olarak yoğunluğu, adayların rakiplerinin önüne geçmesinde dikkat etmesi gereken başka bir durum. AYT PUAN HESAPLAMA İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

AYT Sosyal Bilimler 2 testi, ağırlıklı olarak paragraf türünde soru stillerine dayalı ve yine hızlı okuma ve anlama becerilerini devreye sokacak niteliktedir. Yeni nesil soru stilinden nasibini alan AYT Sosyal Bilimler 2 testi soruları geçen yıllara göre adayları zorlamaya devam etmekte. AYT Sosyal Bilgiler testi soruları bilgiye dayalı ve zorlayıcı niteliktedir. TYT Sosyal Bilimler testine göre AYT Sosyal Bilimler 2 testinin, adayların doğrudan bilgisini ölçen ve YKS'ye düzenli ve sistemli hazırlanmayı gerektiren bir alan olmaya ilerleyen yıllarda da devam edeceği öngörülmektedir.

AYT SOSYAL BİLİMLER 2 TESTİ TARİH 2 KONULARI

DOĞAL SİSTEMLER

-Doğa ve İnsan
-Dünya'nın Şekli ve Hareketleri
-Coğrafi Konum
-Harita Bilgisi
-İklim Bilgisi
-Yerin Şekillenmesi
-Doğanın Varlıkları

BEŞERİ SİSTEMLER

-Beşeri Yapı
-Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Niteliği
-Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları
-Geçim Tarzları

MEKANSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE

-Türkiye'nin Yeryüzü Şekilleri ve Özellikleri
-Türkiye İklimi ve Özellikleri
-Türkiye'nin Doğal Varlıkları
-Türkiye'de Yerleşme, Nüfus ve Göç

KÜRESEL ORTAM:BÖLGELER VE ÜLKELER

-Bölge Türleri ve Sınırları
-Konum ve Etkileşim
-Coğrafi Keşifler

ÇEVRE VE TOPLUM

-Doğa ile İnsan Arasındaki Etkileşim
-Doğal Afetler

AYT SOSYAL BİLİMLER 2 TESTİ COĞRAFYA 2 KONULARI

-Tarih Bilimi

-İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası

-Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk - İslam Devletleri

-Beylikten Devlete

-Orta Çağda Avrupa

-Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi

-Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi

-Birinci Dünya Savaşı

-Kurtuluş Savaşında Cepheler ve Antlaşmalar

-İki Savaş Arası Dönemde Türkiye

AYT SOSYAL BİLİMLER 2 TESTİ FELSEFE GRUBU KONULARI

FELSEFE

-MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesi
-MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesi
-15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesi
-18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesi
-20. Yüzyıl Felsefesi

MANTIK

-Mantığa Giriş
-Klasik Mantık

PSİKOLOJİ

-Psikoloji Bilimini Tanıyalım
-Psikolojinin Temel Süreçleri

SOSYOLOJİ

-Sosyolojiye Giriş
-Birey ve Toplum
-Toplumsal Yapı

- Toplumsal Değişme ve Gelişme

AYT SOSYAL BİLİMLER 2 TESTİ DİN  KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ KONULARI

-İnanç
-İbadet
-Ahlak ve Değerler
-Din, Kültür, Medeniyet
-Hz. Muhammed (SAV)
-Vahiy ve Akıl
-Dünya ve Ahiret
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed
Kur'an'da Bazı Kavramlar
İnançla İlgili Meseleler
Yahudi ve Hristiyanlık
İslam ve Bilim
Anadolu'da İslam