Dus Başvuru Şartları

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (DUS) BAŞVURU ŞARTLARI

a) Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) için diş tabibi olmak ya da bu alanda eğitime devam ediyor olmak.

 b) Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) için Türk Soylu Yabancılar için Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalışabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunmak.

 c) Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) için meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak.

d) Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) için burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olmak.

e) Askerlikle ilişiği bulunmamak veya askerlik hizmetini yapmış ya da yedek sınıfa geçirilmiş yahut 1111 sayılı Askerlik Kanununun 86 ncı ve 89 uncu maddelerinde öngörülen durumlardan birine girmemiş olmak,

 f) 1111 sayılı Askerlik Kanununa ve 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa göre askerlik hizmetini yapmakta olanlar için, bu hizmetlerini uzmanlık eğitimine giriş sınavı gününden itibaren üç ay içinde bitirebilecek durumda olmak, görevden çekilen veya çekilmiş sayılan memurlar için yeniden kamu görevine girebilmek için belirlenen kanuni süresi uzmanlık eğitimi giriş sınavı gününden itibaren üç ay içinde bitecek durumda bulunmak.

g) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının (4) ve (5) numaralı bentlerinde sayılan şartlara sahip bulunmak,

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) için yabancı uyruklu adaylar da başvuru yapabilirler. Adayların, atanmak için yukarıda sayılan şartlara ek olarak ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü başka koşullar varsa bu koşulları da sağlamaları gerekir. Durumları bu koşullara uymadığı hâlde sınava başvuran adaylar, sınavda başarılı olsalar dahi herhangi bir hak iddia edemezler. Uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu adayların ileride hukuki sorunlarla karşılaşmaması için tercihlerini T.C. vatandaşı olarak yapmaları gerekir.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) başvuru aşamasında henüz mezun olmayan adaylardan YÖKSİS'te eğitim bilgileri olan ancak mezuniyet tarihi bulunmayanların, tercih işlemlerini yapabilmeleri için tercih süresi içerisinde kendi üniversitelerine başvurarak YÖKSİS'teki mezuniyet tarihi alanının güncellenmesini sağlamaları gerekir. Sınava başvuru aşamasında henüz mezun olmayan adaylardan, YÖKSİS'te eğitim bilgisi bulunmayanlar (KKTC hariç, yurt dışı ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais) yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar), tercih yapabilmek için tercih süresi içerisinde ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine şahsen başvurarak mezuniyet tarihlerinin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydedilmesini sağlayacaklardır. Bu durumdaki adayların mezuniyet tarihini gösterir belgenin onaylı bir örneğini yanlarında bulundurmaları ve bu belgeyi görevliye teslim etmeleri gerekir. Adayların tercih ettikleri dalların özelliklerine uygun sağlık koşullarına sahip olmaları gerekir.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) için her diş hekimi girmek zorunda değil. Yalnızca uzman olarak kurumlarda görev almak isteyen diş hekimleri DUS 'a girmek zorundadır. Eğer hedef uzman statüsünde görev yapmak değil de diş hekimi olarak özel kurumlarda çalışmaya devam etmekse DUS sınavına girmeye gerek yoktur.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ÖSYM tarafından düzenlenmekle birlikte Sağlık Bakanlığı tarafından kontrol edilir. Her sene belirlenen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı kontenjanları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenir. Kontenjanlar, üniversitelerde genelde sınırlı kontenjan sayılarında açılmaktadır.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS)ile en çok kontenjan açılan bölüm genelde Ortodonti Bölümü olmaktadır.