TYT Türkçe konuları

TYT TÜRKÇE SORU DAĞILIMLARI

TYT Türkçe, YKS'nin 1. oturumunun ilk 40 sorusunu kapsamaktadır. Türkçe testi adayların çözmesi gereken ortak sorulardan oluşmakta ve ağırlıklı olarak anlam bilgisi üzerinden adayların karşısına çıkmaktadır.

TYT Türkçe sorusu çözmeyen adayın  puanı hesaplanır mı?
TYT Türkçede yeni net kuralına göre aday, Türkçe veya matematik testlerinin herhangi birinden 0,5 net yapmazsa puanı hesaplanmaz. Yani aynı anda Türkçe ve matematikten hiç net yapmazsa puan hesaplaması y apılmaz. Bu yüzden adayın puanının hesaplanması için Türkçe veya matematikten en az 0,5 net yapmış olması gerekir.

TYT Türkçe konularına dair sorular AYT sınavında var mıdır?
TYT Türkçe dersi
ne dair sorular tek başına AYT sınavında yoktur. Fakat 4-5 soru olacak şekilde AYT sınavında edebiyat sorularının içinde de sorulabilmektedir.(Ortak veya bağlantısı olabilecek olan konular, dolaylı yoldan)

Edebiyat dersi TYT sınavında var mıdır?
TYT Türkçe s
orularında adaylar sadece Türkçe konularından sorumlu olur. Edebiyat dersine dair sorular TYT sınavında yoktur sadece AYT sınavında vardır.

TYT TÜRKÇE KONULARI

- Sözcük Anlamı
- Söz Yorumu
- Deyim ve Atasözü
- Cümle Anlamı
- Cümle Yorumu
- Paragrafta Anlatım Teknikleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları
- Paragrafta Konu-Ana Düşünce-Yardımcı Düşünce
- Paragrafta Yapı
- Ses Bilgisi
- Yazım Kuralları
- Noktalama İşaretleri
- Sözcüğün Yapısı
- Sözcük Türleri
- Fiiller
- Sözcük Grupları
- Cümlenin Ögeleri
- Cümle  Türleri
- Anlatım Bozukluğu