PAEM fiziki yeterlilik sınavı istasyonları

POLİS AMİRLERİ EĞİTİMİ MERKEZİ (PAEM) FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

 

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Fiziki Yeterlilik Sınavı parkuru,  başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 metre uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 72 metre uzunluğundan oluşmaktadır.
Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Fiziki Yeterlilik Sınavı'nda adayın süresinin takibi, fiziki yeterlilik sınavı komisyonu ve sınava katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süreölçer ile yapılır. Dijital fotosel cihazının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller arasındaki mesafe en az (3) üç metre genişliktedir.
Yapılacak hareketlerle ilgili olarak:
Öncelikle adaylara gruplar halinde fiziki yeterlilik parkuru tanıtılır. Adaylara parkuru tanıtım esnasında veya sınav esnasında oluşabilecek herhangi bir sakatlık durumunda fiziki yeterlilik sınav komisyonu sorumlu değildir. Daha sonra komisyonca ismi okunan aday komisyona kimliğini vererek kendini tanıttıktan sonra parkurun başlama noktasına gelip ve kameraya doğru dönüp kendisini bir kez daha tanıtarak parkura doğru döner. 


 1) Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Fiziki Yeterlilik Sınavı  Sıçrama Tahtası Etabı:

Aday "BAŞLA" komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda süresi başlayacaktır. (Bazı komisyonlar, hazır olduğunda ÇIK şeklinde komut da verebilmektedir.) İlk etap olarak aday jimnastik sıçrama tahtası üzerinden 5 kez sağa, sola çift ayakla sıçrama hareketi yapacaktır.(Aday istediği taraftan sağdan veya soldan çift ayakla sıçrama hareketine başlayabilecektir.)  Sıçrama tahtasının uzunluğu 2,5 metre, yüksekliği 40 cm, genişliği 20 cm ve sıçrama tahtasının yere basma ayakları 52 cm eninde olacaktır. 
Adayın;

 • Jimnastik sıçrama tahtası üzerinden her bir eksik sıçramasının ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir. 
 • Tek ayakla yapılan sıçrama hareketi sıçrama olarak sayılmayacak ve 5 sıçrama hareketinden en az bir tanesi nizami olarak yapacak, en az bir tanesini nizami olarak yapmayan aday bu istasyonu yapmamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir. 

(Sıçrama esnasında tahta devrilirse aday, düzeltip tekrar devam etmelidir. İstasyon hiç yapılmadan geçildiğinde aday diskalifiye edilir.)

2) Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Fiziki Yeterlilik Sınavı Lastik İçerisinden Geçme Etabı:

Lastik içinden geçme etabında adaylar 6 adet lastik içerisinden tek ayakla (sağ ayak sağ lastik, sol ayak sol lastik) içine basarak geçecektir.  Lastiklerin iç genişliği 16inch (40.64 cm) olacak, lastikler çapraz ve birbirine bağlı şekilde olacaktır. 
Adayın; 

 • Her bir lastik için, içerisine basmadan geçmemesinin ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir. 
 • Bu istasyondaki lastiklerden hiçbirinin içine nizami basmadan geçmesi durumunda aday diskalifiye edilerek elenecektir. (İstasyon hiç yapılmadan geçildiğinde aday diskalifiye edilir.)

 

 

 1. Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Fiziki Yeterlilik SınavıAğırlık Taşıma Etabı:

Adaylar; ağırlık taşıma etabında, erkek adaylar için 30 Kg (15x2) ağırlığındaki, kadın adaylar için 20 Kg (10x2) iki kum torbasını aralarında 12 metre mesafe bulunan iki dubanın dışından dolaşarak taşıyacak ve ağırlıkları taşımaya başladığı noktaya herhangi bir mesafeden atmayacak, aldığı noktaya bırakacaktır. (Bazı komisyonlarda adaylar çizgiyi geçtiğinde havadan ağırlıkları bırakabilmektedir. İstasyon hiç yapılmadan geçildiğinde aday diskalifiye edilir.)

Adayın;

 • Ağırlıkları aldığı noktadaki dubanın arkasından dolaşmadan geriye dönerek istasyonu tamamlayıp ağırlıkları aldığı noktaya bırakmayan adaya ceza karşılığı olarak 1 (bir) saniye
 • Ağırlıkları aldığı noktadaki dubanın arkasından ağırlıklarla dolaşmamasına 1 (bir) saniye, boş olarak dolaşmamasına da 1 (bir) saniye ilave edilecektir.
 • Ayrıca aralarında 12 metre mesafe bulunan dubalardan ikincisinin arkasından dolaşarak tamamlamayan, herhangi bir mesafeden dönen ve yarım bırakan aday bu istasyonu tamamlamamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir. 
 • Ağırlıkları 12 metrelik mesafeyi tamamlayarak aldığı yere bırakan aday, dubanın içerisinden geçerek diğer istasyona geçmesi halinde bitirme süresine ceza karşılığı olarak 1 (bir) saniye ilave edilecektir.
 • Dubalardan herhangi birini deviren adaya ceza karşılığı bitiş süresine 1 (bir) saniye ilave edilecektir.)     
 • Aday ağırlıklarla dubaların arkasından dönerken ağırlıkların her ikisi de dubanın dışından olmak kaydıyla dönecek, ağırlıkların bir tanesini dubanın içinden döndürmek kaydıyla dönmesi halinde bitiş süresine 1 (bir) saniye ilave edilecektir.
 • Ağırlık torbaları ikinci dubanın sağ tarafına 20cm mesafeden sonra torbaların arasında içten içe 50 cm mesafe olacak şekilde yerleştirilir ve ağırlık torbalarının tutuş gözleri birbirine bakacak şekilde yerleştirilir. 
 1. Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Fiziki Yeterlilik SınavıSağlık Topuna Dokunma Etabı:

 Sağlık topuna dokunma hareketinde adaylar, iki nokta arasında mesafesi 5 metre olan ve yerde duran sağlık toplarından önce koşu istikametinde ikinci topa, sonra ilk topa ve tekrar ikinci topa dokunarak 3 kez dokunuş yapacaktır. 
Adayın;

 • Her bir eksik dokunma için ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir.
 • Sağlık topuna dokunma hareketinde aday önce en uzaktaki topa dokunarak sonra geçerken dokunmadığı ilk topa dokunacak ve sonra ilk dokunduğu topa tekrar dokunarak istasyonu tamamlayacaktır. Bu istasyonu bu şekilde yapmayan, önce birinci topa dokunan sonra ikinci topa dokunarak diğer istasyona geçen adayın ikinci topa dokunması bir dokunuş sayılacaktır. İlk topa dokunması sayılmayacak ve bu şekilde iki top arasındaki mesafeyi kat etmeyecek şekilde diğer istasyona geçen adayın bitirme süresine ceza karşılığı olarak (6) altı saniye ilave edilecektir.
 • Adayın topa dokunmasından dolayı topların top haznesinden çıkması durumunda aday, topun peşinden değil topun bulunması gereken hazneye dokunacaktır. (Yani aday top varmış gibi o bölgeye dokunup geçmelidir.)
 • Bu istasyondaki sağlık toplarının hiçbirine dokunmadan geçmesi durumunda aday diskalifiye edilerek elenecektir.

5) Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Fiziki Yeterlilik Sınavı Takla Atma Etabı (düz takla):

Takla hareketine gelirken aday dubanın dışından dolaşarak gelip, yer minderinde öne doğru 1 (bir) defa takla atacaktır. 

 • Takla hareketine gelirken dubanın dışından dolaşmayan veya dubayı deviren adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine (1) bir saniye ilave edilecektir. 
 • Takla hareketinde takla hareketini yapmayan veya hiç yapamayan aday diskalifiye edilir.

 

6) Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Fiziki Yeterlilik Sınavı Slalom Koşu Etabı:

Slalom koşu etabında 6 adet slalom çubuğu dışından dolaşılarak tamamlanır. Çubuklar 1.5 metre yüksekliğinde olup, düz ve çapraz olarak 2.5 metre aralığında olacaktır. 
    Adayın; 

 • Her bir eksik geçiş için ve çubuğunu deviren adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir.
 • Slalom çubuklarının bulunduğu parkuru hiç yapmadan geçmesi halinde aday, diskalifiye edilir.

7) Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Fiziki Yeterlilik Sınavı Engel Etabı:

Engel etabında 4 adet engel (üstten geçilecek engel yüksekliği çıtanın üstünden 50 cm. ve alttan geçilecek engel yüksekliği çıtanın altından 110 cm. olup iki çıta arasındaki geçiş engelinin uzunluğu içten içe 138 cm olacaktır. Engeller arasındaki mesafe 2 metredir)  üstten-alttan, üstten-alttan olmak üzere geçilir ve koşarak bitiş noktası geçildiğinde parkur tamamlanmış olur. 
Adayın;

 • Bu etap sırasında engel çubuğunu düşürmesi yerinden çıkarması (engel çubuğunun bir tarafının bile yerinden çıkması) ceza süresi alma nedenidir. Engel çubuklarının bir birlerine takılış yönü adayın geliş yönüne bakacak şekilde olacaktır. Engel etabında her bir eksik geçiş, engeli hatalı geçme, engelleri devirme ve düşürme için ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir. 
 • Bu istasyondaki engellerin hiçbirini nizami geçmemesi durumunda aday diskalifiye edilir.

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Fiziki Yeterlilik Sınavı parkuru, adayın başlangıç çizgisinden geçmesiyle birlikte skorboardda çalışmaya başlayan kronometre, adayın bitiş çizgini geçmesiyle durur. (Yani aday, başlangıç ve bitiş saniyesini kendisi başlatıp bitirmektedir.) Adayın sensörlerin algılayamayacağı şekilde altından geçmesi veya üstünden sıçrayarak geçmesi yada herhangi bir nedenle dijital fotoselli kronometrenin durmaması, durdurulamaması halinde fiziki yeterlilik sınavı komisyonu tarafından adayın bitiş çizgisinden geçişi göz önüne alınarak bitiş süresi olarak kaydedilir. Herhangi bir tereddütte düşülmesi halinde kamera kayıtları kontrol edilerek bitiş süresi tespit edilir ve bitiş süresi olarak yazılır. Adayın bitiş çizgisine kendini atarak veya düşerek kronometreyi durdurması halinde adayın vücudunun herhangi bir kısmının parkurun bitiş çizgisinin içerisinde kalması durumunda adayın bitiş süresine ceza karşılığı olarak (1) saniye ilave edilir. Adayın düşmesi veya kendini atmasıyla birlikte kronometreyi durdurması halinde hareket devam eder, bitiş çizgisini tamamen geçerse adaya ceza uygulanmaz. 
Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Fiziki Yeterlilik Sınavı'nda herhangi bir istasyonu yapmayan veya yapamayan aday elenir. 

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Fiziki Yeterlilik Sınavı'nda sayılı istasyonlarda sıçrama tahtası, lastik engeli, sağlık toplarına dokunmalar, slalom çubuğu geçişleri gibi engelli geçiş istasyonlarından adayların bu istasyonları geçebilmeleri için her istasyonda en az bir hareketi nizami yapma zorunluluğu vardır. Her istasyonda en az o istasyon hareketini bir tanesini nizami yapamayan aday bir sonraki istasyonu geçemez ve diskalifiye edilerek elenir. Adayın bitiş çizgisini geçtikten sonra parkur içerisindeki engel istasyonun da engellerde oluşabilecek düşme ve devrilmelerde adaya herhangi bir ceza verilmez.
Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Fiziki Yeterlilik Sınavı'nda teknik bir arızanın dışında hiçbir adayın fiziksel yeterlilik parkuru sınavını tekrar yapmasına izin verilmez.
Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Fiziki Yeterlilik Sınavı parkurunda sınav esnasında oluşabilecek herhangi bir sorunda sınav komisyonu başkanı ve üyeleri komisyonda görevli üye beden eğitimi öğretim elamanın görüşünü alarak karara bağlar.
Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Fiziki Yeterlilik Sınavı'nda adayların parkuru bitirme sürelerinde saliseler göz önüne alınmaz yalnızca saniyeler baz alınarak bitirme süresi hesaplanır.


Not: Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Fiziki Yeterlilik Sınavı'na girecek adaylar spor kıyafetlerini yanlarında getireceklerdir.