PMYO başvuru belgeleri

POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU (PMYO) BAŞVURU BELGELERİ

 

 • Nüfus cüzdanı
 • Sınav Giriş Belgesi (www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)
 • PMYO Başvuru dilekçesi (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)
 • Pmyo sağlık bilgilendirme formu (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)
 • Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavı Parkuruna Katılmasına Engel Sağlık Probleminin bulunmadığına dair beyanı (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)
 • Nüfus Cüzdanı (Başvuru yapan adaylar başvuru esnasında nüfus cüzdanlarının aslını ibraz etmek zorundadır.)
 • Sınav başvuru dilekçesi, (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte www.pa.edu.tr adresinden indirilebilecektir.)
 • Aday Sağlık Bilgi Formu, (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)
 • Adayların Fiziksel Yeterlilik Sınavı Parkuruna Katılmasına Engel Sağlık Probleminin bulunmadığına dair beyanı, (Sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)
 • Diploma veya bitirme belgesinin aslı veya arkalı önlü olmak üzere Kurumca onaylı örneği,
 • Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet biyometrik fotoğraf,
 • Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını ifade eden yazılı beyanları, (Sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile kendisinin ve evli ise eşinin sabıka kaydı durumunu yazacaktır.)
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğin bulunulmadığına dair yazılı beyanı, (Sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısıyla askerlik ile ilişiğinin bulunmadığını belirtecektir.)
 • Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi, (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla yaş düzeltmesi yaptıran adaylar için yaş düzeltme belgesi)
 • Emniyet teşkilatı şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından, Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya vazife malullük belgesinin Kurumca onaylı örneği,
 • Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

 

UYARI: Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) için aranılan nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların başvuruları şahsen alınır. Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır ve  Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) için sınav aşamalarına katılamaz. 
UYARI: Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) sınavı için erkek adayların başvuru ve sınava sakal tıraşlı olarak gelmeleri gerekmektedir.