KAMU PERSONELİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI (KPSS) LİSANS SINAVI NEDİR?

Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı (KPSS) Lisans Sınavı, 4 yıllık fakülte ve üzeri yükseköğretim kurumları programlarını bitirenlerin katılabildiği ÖSYM tarafından hazırlanan çoktan seçmeli bir sınavdır. Yüksek lisans ya da doktora yapanlar A Grubu ve öğretmenlik ile B grubu kadrolarına lisans diplomalarını aldıkları alandan başvuru yapabilir. Daha sonraki tarihlerde atanmak üzere tercihlerini belirlerken bu alanı göz önünde tutmalılar. KPSS Lisans Sınavı, her yıl, KPSS Ön Lisans ve KPSS Ortaöğretim Sınavı ise iki yılda bir (çift yıllarda) yapılmaktadır. Adaylar sınava istediği kadar başvurabilir, bu anlamda bir kısıtlama söz konusu değildir. KPSS Lisans Sınavı'na başvurmak için mezuniyet şartı aranmaz. Ancak aday mezun olduğunda geçerlilik süresinin geçmemesi gerekir. Öğretmenlik atamaları hariç diğer tüm bölümlerin KPSS puanları iki yıl (2) geçerlidir.

Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı (KPSS) A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacaklar içindir.

Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı (KPSS) B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı (KPSS) Lisans Sınavı puanlarına göre Kamu kurum ve kuruluşlarının, öğretmenlik dâhil A ve B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunludur. A Grubu Kadrolar; kamu kurum ve kuruluşlarına ait Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı gibi kadrolardır. KPSS, doğrudan atama yapacak kamu kurum ve kuruluşları için bir seçme sınavı, giriş sınavı yapacak kamu kurum ve kuruluşları için ise bir eleme sınavıdır. Yönetmelik kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için, yönetmeliklerine göre ya sadece KPSS sonuçlarını göz önünde tutarak doğrudan atama yapar ya da KPSS sonuçlarına göre belirleyecekleri belli bir puan üzerinde puan almış adayları çağırarak giriş sınavlarını kendileri yapar ve bu giriş sınavının sonuçlarına göre personel alır. Adaylar, sınavdan sonra A Grubu Kadrolar için ilan veren kamu kurum ve kuruluşlarına doğrudan başvurur. A Grubu Kadrolar için KPSS sonucu ile kamu kurum ve kuruluşlarına başvuracak adayların, bu kurum ve kuruluşların ilanlarında belirtmiş oldukları koşulları taşımaları gerekmektedir.

Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı (KPSS) Lisans Sınavı adayları, B Grubu Kadrolar için ÖSYM'nin tercihlerle ilgili yapacağı veya kurumsal alımlarda kamu kurumlarınca yapılacak duyurulara göre hareket eder. Kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu Kadrolar için, KPSS'den sonra ayrı bir giriş sınavı yapmazlarsa adayların atanma için nasıl başvuracaklarını, giriş sınavı yapacaklarsa başvuruları nasıl alacaklarını, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartlar ile kendi özel mevzuatı gereğince arayacakları genel ve özel şartları ve KPSS puan türünü verecekleri ilanlarla duyurur. Adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarının eleman alımı öncesinde Yönetmelik hükümlerine göre verecekleri ilanlarda geçerli koşulların duyurulacağını göz önünde tutmalıdır.

Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının Bakanlık Teftiş Kurulları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Askeri Adalet Teftiş Kurulları, kaymakam adayları, Dışişleri Bakanlığı aday meslek memurları, aday konsolosluk ve ihtisas memurları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar uzman yardımcıları, İletişim uzman yardımcıları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 1 inci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılanlar ile Devlet senfoni orkestraları ve Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçıları bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans sınavıyla ilgili kılavuz ayrıca hazırlanacak ve adaylara duyurulacaktır. 2020-KPSS sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Ancak, öğretmen adayları için 2020-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir (1) yıldır. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

2020-KPSS'ye Ortaöğretim veya Ön Lisans düzeyinden giren adayların takip eden KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri hâlinde, KPSS B Grubu Lisans sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS Ortaöğretim veya Ön Lisans sınav sonuçlarının geçerliliği sona erer; takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri KPSS Ortaöğretim veya Ön Lisans sınav sonuçlarını etkilemez. 2018-KPSS'ye Ortaöğretim veya Ön Lisans düzeyinden giren adayların 2020-KPSS Lisans sınavına girmeleri hâlinde, bu sınav sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS Ortaöğretim veya Ön Lisans sınav sonuçlarının geçerliliği sona erer.

2019- KPSS'ye giren adaylardan A Grubu veya öğretmen kadrolarına başvurmak isteyenler, istedikleri takdirde puanlarını yükseltmek için 2020-KPSS'ye girebilir. Sistem, yüksek olan puana göre ölçme ve değerlendirme işlemi yapar.

Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı (KPSS) Lisans Sınavı, 120 soru 130 dakikadan oluşan çoktan seçmeli bir sınavdır ve dört yanlış bir doğruyu götürmektedir. Adaylara, Genel Yetenek Testi'nde Türkçe 30 soru (4 Soru Sözel Mantık) Matematik 30 soru (4-6 soru Sayısal Mantık Soruları) olmak üzere toplamda 60 soru; Genel Kültür Testi'nde Tarih 27 soru, Coğrafya 18 soru, Vatandaşlık 9 soru Güncel Bilgiler 6 soru şeklinde toplamda 60 soru sorulur.

Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı (KPSS) Lisans Sınavı'na A grubu kadroları adaylarının, Öğretmenlik bölümü adaylarının girmesi zorunludur.