POMEM nedir?

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ(POMEM) NEDİR?

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM); eğitim-öğretim, parasız yatılı ve üniformalı olup öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları devletçe karşılanır. Polis Meslek Eğitim Merkezi  (POMEM)  eğitim-öğretim sürecini başarı ile tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir. Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır. 

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) eğitim-öğretim süresi mezun olma esası ile ortalama 6 aydır. Eğitim-öğretim ile sömestr izninin süresi, başlama ve bitiş tarihleri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirlenir.

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), eğitim süresi boyunca öğrencilere eğitim gördükleri süre zarfında aylık 430 TL (geri ödemesiz) ödeme (harçlık)  imkanı sunmaktadır.

Polis Meslek Eğitim Merkez (POMEM) adaylığı  için  önlisans, lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilirler. Yabancı ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilir.

Polis Meslek Eğitim Merkez (POMEM) başvurusunda Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından sınav başvuru ücreti alınmaz ve bu adaylar,  o yıl belirlenen kontenjanın dışında tutulurlar.

Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Amacı:

 • Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda Atatürk milliyetçiliği, demokratik ve laik sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı, 
 • Devletin Ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne duyarlı,
 • Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren,
 • Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan,
 • Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan, 
 • Toplum yararını şahsi menfaatinin üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisiyle dolu, 
 • Emniyet Teşkilatının ilerlemesine yardımcı olabilecek nitelikte ilmi, mesleki, teknik bilgi ve beceri sahibi,
 • Polis olmanın şeref, gurur, şuurunu ve polis üniformasının gerektirdiği saygınlığı taşıyan,
 • Hizmet esnasında karşılaşacağı meseleleri, T.C. Anayasası'nda belirlenen cumhuriyetin nitelikleri doğrultusunda çözme ve takip kabiliyeti gelişmiş,
 • Mesleki kültürün ortak maddi ve manevi değerlerini benimseyen,
 • Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş,
 • Hizmetin kanunlara uygun olarak yapılması ve arzu edilen neticeye ulaşılması için gerekli olan inanç ve şuur ile meslek disiplininin gerektirdiği tavır ve davranışları gösteren,
 • Sorumluluklarını yüklenebilme şuuruna ve başarılı görevler yapabilme yeteneğine sahip, kişi ve meslek mensubu olarak yetiştirmektir.