TYT matematik sorularının değerlendirilmesi

TYT MATEMATİK ANALİZİ

TYT Matematik sorularının YKS'de geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yeni nesile doğru evrildiği aşikar.

TYT Matematik sorularında adaylar,  30 matematik 10 geometri sorusundan sorumludur. TYT Matematik testi de  TYT Türkçe sorularında olduğu gibi ezberden uzak, temel kavramlara dayalı sorulardan oluşmaktadır. Temel matematik soruları işlem becerisinden çok okuduğunu doğru anlayıp yorumlama becerisini kullanmaya yöneliktir. TYT Matematik çok okuyan, muhakeme becerisi y üksek adayların başarılı olacağı türden bir testtir.

TYT Matematik testinin 30 soruluk kısmına karşılık gelen temel matematik soruları nitelik olarak bilgiyi yorumlama, analiz, mantıksal çıkarımlara dayalı yalın, anlatımı net ve iyi kurgulanarak muhakeme gücünü ve işlem sürdürme sabrını ölçen, analitik düşünme gerektiren, okuduğunu anlayabilme, mantıksal akıl yürütme, düşüncesini matematiksel olarak ifade etme ve işleme yönelik sorulardan oluşmaktadır. Sorular uzun metinli olup okuduğunu anlama ve denklem kurma yeteneğini ölçen, hızlı okuyup hızlı anlayan öğrencilerin başarılı olacağı bir testtir. Problemler soruları hem okuduğunu anlamayı ölçen hem de akıl yürütme ve yorum yeteneğini değerlendiren, mantıksal çıkarımlara da dayalı sorular içermektedir.

TYT Matematik testinin 10 soruluk kısmına karşılık gelen Geometri soruları yeni nesil sorulardan oluşan açık, anlaşılır, temel geometrik kavramlara hakim olan adayların zorlanmayacağı türden sorular içermektedir.  Paragraf olarak düzenlenmiş soruların dikkatli ve de hızlı okunması gerekirken aynı zamanda çoğunlukla modelleme ve hikayeleştirme kurgusuyla hazırlanmış, gerçek hayatla ilişkilendirilmiş, geometriksel düşünme becerisini ölçen bir nitelik içermektedir. Geometri soruları,  günlük hayattaki nesneler kullanılarak düşünme becerilerini ölçmeye yönelik hazırlanmaktadır.

TYT Matematik testinin, bundan sonraki sınavlarda da okuduğunu anlama, yorumlama ve temel işlem becerilerine sahip olma yetisine sahip olan adayların çözebileceği türden soruları içereceği tahmin edilmektedir.