KAMU PERSONELİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI (KPSS) B GRUBU NEDİR?

Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı (KPSS) B Grubu; KPSS Lisans Sınavı, KPSS Ön Lisans Sınavı ve KPSS Ortaöğretim sınavı olmak üzere mezuniyet derecesine göre 3 türdür. Lisans mezunu adaylar için P3, Ön lisans mezunu adaylar için P93, Lise mezunu adaylar için P94 puan türleri geçerlidir. Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı (KPSS), Lisans öğrencileri için temmuz ayında, Lise - Ön lisans öğrencileri için eylül ayında yapılan bir sınavdır. Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı (KPSS) B grubu 2 yılda bir, çift yıllarda, yapılır. Mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, sosyolog, ebe, veteriner, koruma ve güvenlik görevlisi, hemşire, mühendis, hizmetli vb. kadrolar için KPSS-B grubu sınavına girilmesi gerekmektedir. Tüm memur alımlarında alt yaş sınırı 18'dir. KPSS A grubu atamalarda üst yaş sınırı (35 yaş) varken B grubu alımlarda üst yaş sınırı yoktur. Tüm memur alımlarında ise alt yaş sınırı 18'dir. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş ve mahkeme kararı ile reşit kılınmış olmak koşuluyla devlet memurluklarına atanabilirler. Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı (KPSS) B Grubu sınavlarında, alınan puan iki (2) yıl geçerlidir. Sınav, Genel Yetenek-Genel Kültür testlerinden oluşan 120 sorudan ibarettir. Bunlar 30 Türkçe, 30 Matematik, 27 Tarih, 18 Coğrafya, 15 Vatandaşlık Bilgisi testleridir. Sınav, 130 dakikadır.

Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı (KPSS) B Grubu atamaları iki (2) şekilde yapılmaktadır: Merkezi Alım Yöntemi ve Kurumsal Alım Yöntemi. Merkezi alım yöntemi esas, kurumsal alım istisnadır.

Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı (KPSS) B Grubu Merkezi atamalarda ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar başka bir sınav veya mülakat yapılmadan ilan edilen kadrolara doğrudan atanır. Kurumsal alım yönteminin mevzuatta açıkça düzenlenmesi gerekir. Bu alımlarda da KPSS puanı esastır. Adaylar yazılı ve/veya sözlü sınavlara alınır. Sınavın esasları kurumların mevzuatında düzenlenir. Atamalar, iki yıl boyunca kasım ve haziran aylarında yapılır.

Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı (KPSS) B Grubu Kurumsal alımla atamalarda ise kurumların belirleyeceği tarihlerde yapılır. Ara atamalara aynı zamanda "Kurumsal Atama" da denir. Kurumsal atamalarda ilave olarak sözlü sınav (mülakat) yapılabilir.

Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı (KPSS) B Grubu ile adaylar Askeri kurumların sivil memur kadroları, Adalet Bakanlığının zabıt katibi, mübaşir, infaz koruma memuru vb. kadroları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din Hizmetleri Sınıfında yer alan kadroları (imam, müezzin, kuran kursu öğreticisi), Devlet Hava Meydanları İşletmesi G.M.'nün stajyer hava trafik kontrolörü, asistan hava trafik kontrolörü ve Stajyer AIM Memuru pozisyonları, Kurum mevzuatlarında özel olarak düzenlenmiş olması kaydıyla hazine avukatı ve hukuk müşaviri kadroları ile avukat kadro ve pozisyonları, Merkez Bankası kadroları, Türk Standartları Enstitüsü kadroları, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı kadroları, Emniyet Genel Müdürlüğü kadroları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kadroları, Avrupa Birliği Bakanlığı mütercim kadroları, Yargıtay Başkanlığı kadroları tercihlerinde bulunabilir.