TUS Nedir?

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) NEDİR?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS)  ÖSYM tarafından yılda 2 kez (nisan ve eylül ayları) gerçekleştirilen, adayların iki oturum şeklinde girdikleri sabah oturumu 120 soru Temel Tıp Bilimleri Testi ve öğle oturumu 120 soru Klinik Tıp Bilimleri Testi olmak üzere iki testten başarılı olmaları beklenen dört yanlışın bir doğruyu götürdüğü çoktan seçmeli bir sınavdır.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Ankara, İzmir ve Antalya'da gerçekleştirilir ve adayların başarılı olmaları için sınavdan  K veya T puanı 45 ve üzeri almaları beklenir. Mezun olmuş bir hekimin uzmanlık (ihtisas) tercihinde bulunabilmesi için ÖSYM tarafından kabul edilmiş dil sınavlarından birinden (YDS, e-YDS, ÜDS, YÖKDİL) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerine ait bir sınavdan en az 50 puan almaları gerekir. Yerleştirme işleminin yapılabilmesi için bu dillerin herhangi birinden yabancı dil yeterliliği gerekmektedir. Sınav sonuçları ve sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilen adayların hakları yalnızca ilgili sınav dönemi için geçerlidir.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS)  adayları en çok Tıp mezunlarıdır. Adaylar Tıp Fakültesini Pratisyen Hekim unvanıyla bitirir. Aday, öğrenciyken de  sınava girilebilir ancak bu adaylara tercih yapma hakkı tanınmaz, tercih yapmak için mezun olma şartı aranır.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) için Tıp dışında bazı meslek mensupları da girebilir. Bu anlamda 2527 sayılı kanuna göre; eczacı, tıbbi biyolog, biyolog, veteriner ve kimyagerler de TUS'a girebilecek olanlar arasında yer alır. Yani veterinerlik, eczacılık, kimya ve biyoloji öğrencileri ve mezunları da Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) için başvuruda bulunabilir. Yine burada da tercih yapabilmek için mezun olma şartı aranır.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) herhangi  bir tıp bölümü için uzmanlık eğitimi almak isteyen pratisyen doktorlar, uzmanlık sınavını başarıyla geçtikten sonra tercihlerine göre Tıp Fakülteleri, Sağlık Bakanlığına bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri veya Adli Tıp Kurumunda 3-6 yıl arasında değişen sürelerde uzmanlık eğitimi alabilir ve bu eğitimin sonunda da  "Uzman Doktor"  unvanını alırlar.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) için Tıp dışı meslek grupları sadece "Temel Bilimler" sorularını cevaplandırır. Yani "Klinik Bilimler" testi, tıp dışı meslek gruplarını ilgilendiren bir test değildir. Klinik Bilimler testine yalnızca Tıp mezunu adaylar girebilir. Tıp dışı meslek grupları Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) yerleştirme sonuçları açıklandığında belirlenen kontenjanlara yerleşebilir. Ancak tıp dışı meslekler için ayrılan kadroların sayısı oldukça azdır. Yine eczacı, biyolog, veteriner ve kimyager gibi sınava girebilecek diğer gruptaki mezun adaylar, temel bilim kontenjanını tercih edebilir.

Yerleştirildikleri hâlde ilgili mevzuatta öngörülen koşulları karşılamayan adayların yerleştirildikleri kurumlarca atamaları veya kayıtları yapılmaz. Sisteme dahil olan kurum, dal veya programlar, öğretim süreleri, kontenjanları, seçmede kullanılacak puan türleri ve özel koşulları ÖSYM TUS Kılavuzlarında gösterilmektedir. Tıp dışı meslek mensupları da kılavuzda  kendileri için belirtilmiş olan kontenjanlara yerleştirilir. Tıp fakültesi mezunları ise tıp dışı meslek mensupları için belirtilmiş kontenjanlar dışındaki kontenjanlara yerleşebilir.