DGS yurtdışı aday başvuru süreci

DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) YURT DIŞI BAŞVURU SÜRECİ

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için, internet aracılığıyla bireysel başvuru hakkı olmayan adaylar, başvuruların yapılacağı tarihler arasında eğitim, tedavi vb. nedenlerle yurt dışında bulunduğu için (KKTC ve Kırgızistan-Bişkek hariç) başvuru merkezine gitmesi mümkün olmayanlar, başvurularını kılavuzda belirtilen şu bilgiler doğrultusunda yapacaklardır.

Bu adaylar, Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) Ankara-Çankaya veya İstanbul-2 sınav merkezinde sınava gireceklerdir ve posta yoluyla başvurular alınmayacaktır.

 1. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için MERNİS'te yabancı uyruklu numarası bulunmayanlar adaylar Y.U. Numarası almalıdır.

 2. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için yurt dışından başvuru yapmak isteyen adaylar, ÖSYM Çağrı Merkezi'ni başvuru süresi içerisinde bir yurt dışı telefon numarasından arayarak sınava yurt dışından başvuracaklarını bildirmelidir. Çağrı Merkezi Personeli, ilgili adayın sınava yurt dışından başvuru yapacağını sisteme kaydedecektir.

 3. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için adaylar, T.C Kimlik / Y.U. Numarası ve şifresiyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yaparak başvuru bilgilerini sisteme kaydetmelidir. ÖSYM aday internet erişim şifresi olmayanlar ÖSYM'nin Çağrı Merkezinden şifrelerini edinebilecektir.

 4. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru bilgilerini sisteme kaydeden adaylar, başvuru süresince ve başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün 23.59'a kadar (Geç başvuru gününde yapılan başvurularda ücret aynı gün ödenmelidir.) www.osym.gov.tr internet adresinde e-İŞLEMLER 'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile sınav ücretini TL olarak yatırmalıdır.

 5. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için adaylar, başvuru süresi içinde başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan edinerek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamalıdır.

 6. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adaylar, fotoğraf alanını boş bırakacaklardır. Ayrıca adaylar, eğitim bilgileri alanında güncelleme/ekleme yapabileceklerdir (YÖKSİS'te eğitim bilgisi olanlar hariç).  6. maddede belirtilen adaylardan sınav ücretini yatırarak sınava başvuranlar, sınav tarihinden önceki son resmî iş günü mesai saati bitimine kadar ÖSYM Ankara Sınav Koordinatörlüğüne (Çetin Emeç Bulvarı 1290. Sokak No:2 Yukarı Öveçler-ANKARA), Ankara Ulus ÖSYM bürosuna veya İstanbul Üsküdar Sınav Koordinatörlüğüne aşağıdaki belgelerle birlikte şahsen başvuru yaparak başvurularını tamamlayacaklar ve Sınava Giriş Belgelerini edinebileceklerdir. Bu belgelerden biri bile eksik olan adaylar, sınava başvuruları tamamlanmamış olacağından, Sınava Giriş Belgelerini edinemeyeceklerdir.

 

a) Doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış Aday Başvuru Kayıt Bilgisi

b) Başvuru tarihinde yurt dışında bulunduğunu belirten resmî bir belge (pasaportun aslı ve pasaport giriş-çıkış mühürlerinin bulunduğu sayfanın onaylı bir örneği)
c) Diploma veya öğrenim durumunu gösterir resmî bir belgenin onaylı örneği (eğitim durumunda herhangi bir güncelleme/ekleme yapılmış ise)

 1. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için yukarıda belirtilen belgeler, başvuru merkezi görevlisince kontrol edilecektir. Adayın, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafının bulunmaması durumunda fotoğrafı çekilecek; adayın eğitim bilgisi alanındaki beyanı, eğitim bilgilerini gösterir belge doğrultusunda başvuru merkezi görevlisi tarafından sistemde onaylanacaktır.

 2. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için pasaportundaki giriş-çıkış tarihleri doğrultusunda yurt dışında olduğu süre sınavın başvuru süresinin tamamını kapsamadığı tespit edilenlerin (başvuru yaparak sınav ücretini yatırmış olsalar bile) başvuruları kabul edilmez, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmez. Pasaportunda giriş-çıkış tarihi belirtilmeyenler için e-devletten alınan belgeler, belge doğrulama adresinden kontrol edilerek kabul edilir. Yurt dışından başvuru için sisteme kayıt olan adaylardan yurt dışında olduğu süre sınavın başvuru süresinin tamamını kapsamadığı tespit edilenlere Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyeceğinden bu durumdaki adayların sistemdeki yurt dışı kayıt bilgilerini ÖSYM'ye başvurarak sildirmeleri ve yurt içindeki bir başvuru merkezinden sınavın başvuru süresi içinde başvurularını yapmış olmaları gerekir.

 3. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için belgelerinde eksiklik/ tutarsızlık olan adaylar ile sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adaylar için bu işlemler yapılmaz, bu durumdaki adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmez ve sınava alınmazlar. Bu adayların başvuru kayıt bilgileri de silinir.

 4. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru merkezi görevlisince adayın pasaportu incelemeden hemen sonra adaya geri verilir, diğer belgeler ise teslim alınır.

 5. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru süresi içinde yurt dışında bulunan adaylardan sistemde geçerli fotoğrafı olanlar http://ais.osym.gov.tr internet adresinden (yurt içinden bireysel başvuru yapan adaylar gibi) internet aracılığıyla bireysel başvuru yapmalıdır.  Yurt dışından başvuru yapan engelli/sağlık sorunu olan adaylardan, sistemde engel/sağlık bilgisi bulunmayanların veya bu bilgilerinde değişiklik olanların, sağlık/engel bilgilerinin sisteme girilebilmesi için, Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisi ile engelli sağlık kurulu raporu/sağlık kurulu raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını belirten dilekçeleri ile birlikte başvuru süresi içinde ÖSYM'ye ulaştırmaları gerekir.