LGS yerleştirme esasları

LİSELERE GEÇİŞ SINAVI (LGS) YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

 Liselere Geçiş Sınav (LGS) sonucunda ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8'inci sınıfını başarıyla tamamlamış veya geçici eğitim merkezlerinden ya da Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilir.

Liselere Geçiş Sınav (LGS) sonucuna göre yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

a) Liselere Geçiş Sınav (LGS) sonucunda yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınmakta ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, tercih kılavuzunda belirtilen tarihlerde ilan edilir.

b) Liselere Geçiş Sınav (LGS) sonrası sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler, İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara kılavuzda belirtilen tarihlerde komisyonca yerleştirilir.

 c) Liselere Geçiş Sınav (LGS) sonrası sonuçlara göre yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları (açık liseler ile mülakat ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç) sistem tarafından otomatik olarak yapılır.

ç) Liselere Geçiş Sınav (LGS) sonrası öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunur. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

d) İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, geçerli "Engelli Sağlık Kurulu Raporu/Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)" ve ortaöğretim kademesine yönelik "Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu" doğrultusunda ikamet adresleri, yetersizlik durumu ve özellikleri dikkate alınarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ilgili mevzuat çerçevesinde, her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde kılavuzda belirtilen tarihlerde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu kararı ile yerleştirilir.

LİSELERE GEÇİŞ SINAVI (LGS) MERKEZÎ VE YEREL YERLEŞTİRME ESASLARI

 1. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) Merkezî Yerleştirme

 a) Liselere Geçiş Sınavı (LGS) merkezî sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihleri doğrultusunda yerleştirme yapılır.

b) Liselere Geçiş Sınavı (LGS) merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne,  sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne,  8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olan adaya bakılarak yerleştirme yapılır.

 c) Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonucunda öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Merkezî Sınav Puanı ile Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmaz.

2. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) Yerel Yerleştirme

a) Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonrası tercih sürecinde yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.

 b) Tercih edilen lise bakımından;

- Öğrenciler, ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden Komşu Kayıt Alanındaki öğrencilerden; Komşu Kayıt Alanındaki öğrenciler de Diğer Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilir.

-Yerleştirmede, Okul Başarı Puanı yüksek olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilir.

-Yerleştirmede, 8'inci sınıfta okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısı az olan öğrenciler öncelikli olarak yerleştirilir.

c) Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonrası tercih sürecinde öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihine yerleşmişse pansiyonlu okul yerleştirmelerine yaptıkları tercihler dikkate alınmaz!

3. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) Pansiyonlu Okullara Yerleştirme

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonrası tercih sürecinde pansiyonlu okulları tercih eden öğrencilerden yerel yerleştirme kapsamında herhangi bir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, okulun pansiyon kontenjanını (kız ve/veya erkek) ve yerel yerleştirme sonucunda kalan toplam boş kontenjanını aşmayacak şekilde pansiyonlu okul tercihlerine yerleştirilirler.

Pansiyonlu okullar tercih ekranlarında yalnızca Diğer Kayıt Alanındaki pansiyonlu okullar yer alır.