Dus İçerik Bilgisi

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (DUS) İÇERİK BİLGİSİ

Diş Hekimliği Fakültesini tamamlayan öğrenciler Diş Hekimi unvanı ile mezun olurlar. Mezun olan Diş Hekimi eğer seçtiği alanda uzmanlık eğitimi almak isterse Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (DUS) girmek zorundadır. Bu sınav sonucunda başarılı olan aday üniversitelerin Diş Hekimliği Fakültelerinin ilgili anabilim dalına yerleştirilirler. Yani bir adayın Uzm. Dt. olması için de sırasıyla Diş Hekimliği Fakültesini kazanması, 5 yıllık Diş Hekimliği Fakültesini bitirmesi, DUS'a girerek yeterli başarıyı sergilemesi, kılavuzda belirtilen geçerli bir dil sınavından yeterli puan alması, bir uzmanlık bölümüne yerleşmesi ve uzmanlık eğitimini tamamlaması gerekir.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (DUS) adaylarının sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı toplanır, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilir(dört yanlış bir doğruyu götürür.) Ham puanlar, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülerek adayın yerleştirmede kullanılacak Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) puanı belirlenir.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma şartı aranır. Yani hem bir Yabancı Dil sınavı hem de Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) puanı.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) puanı ile aday tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacağına dair tüm bilgiyi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanan kılavuzdan öğrenir. Adayların tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak olan tercih kılavuzundan yararlanmaları önemlidir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde internet aracılığıyla tercihlerini değiştirebilir. Belirtilen tercih süresi dışında tercihlerde herhangi bir değişiklik yapılmaz.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) puanı 45 (Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45) veya daha yüksek olan adaylar tercih yapabilir. Yani baraj puanı 45'tir. Puanı 45'den düşük olanlar yerleştirme işlemine dâhil edilmez. Adaylar en fazla 30 tercih yapabilir.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) içerik olarak iki aşamadadır. Diş Hekimliği Temel Bilimler 40 soru Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji, Tıbbi Farmakoloji, Tıbbi Biyoloji ve Genetik dallarından sorulur. Diş Hekimliği Klinik Bilimler 80 soru Protetik Diş Tedavisi, Restoratif Diş Tedavisi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Periodontoloji, Ortodonti, Endodonti, Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti) dallarından sorulur. Yani 120 çoktan seçmeli soru tek oturumda adalara sorulur. Sınav süresi 2,5 saattir.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) her diş hekimi zorunda değildir. Yalnızca uzman olarak (Uzm. Dt.) kurumlarda görev almak isteyen diş hekimleri sınava girmek zorundadır. Aday eğer uzman statüsünde görev yapmak değil de diş hekimi olarak özel kurumlarda görev yapmayı tercih ederse sınava girmesine gerek yoktur.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sonrası başarılı olan adayların seçtikleri uzmanlık dallarının eğitim süresi ise Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi 4 yıl, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi 3 yıl, Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti) 3 yıl, Endodonti 3 yıl, Ortodonti 3 yıl, Periodontoloji 3 yıl, Protetik Diş Tedavisi 3 yıl, Restoratif Diş Tedavisi 3 yıl ve Oral Patoloji 3 yıl şeklindedir.