KAMU PERSONELİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI (KPSS) ÖN LİSANS İÇERİĞİ

KPSS Ön Lisans Sınavı ilgili testte en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar için puan hesaplanması yapılmaz.

KPSS Ön Lisans Sınavı Genel Yetenek Testi Sözel Bölüm ağırlığı %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını ölçmeye yönelik sorulardan oluşur. KPSS Ortaöğretim Sınavı Genel Yetenek Testi Sayısal Bölüm ağırlığı %50 Sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşur. KPSS Ön Lisans Sınavı Genel Yetenek testi Türkçe 30, Matematik 30 soru olarak dağılım gösterir. Genel Kültür testi ise Tarih 27, Coğrafya 18, Vatandaşlık Bilgisi 9, Güncel Bilgiler 6 soru olarak dağılım gösterir.

Genel Kültür Testi konularının ağırlığı ise;

1) Tarih %45
a) Osmanlı Öncesi Türk Devletleri Tarihi (Siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) %5
b) Osmanlı Tarihi (XIII. yüzyıldan XX. yüzyıl başlarına kadar yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) %15
c) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (XX. yüzyıl başından XX. yüzyılın ortalarına kadar, Osmanlı Devleti'nin yıkılışından İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Türkiye tarihinde yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) %20
d) Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (XX. yüzyılın başlangıcından günümüze kadar Dünyada; İkinci Dünya Savaşı'ndan günümüze kadar Türkiye'de yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler) %5
2) Türkiye Coğrafyası %30
a) Türkiye'nin fiziki özellikleri %12
b) Türkiye'nin beşerî özellikleri %5
c) Türkiye'nin ekonomik özellikleri %13
3) Temel Yurttaşlık Bilgisi %15
a) Hukuk başlangıcı %5
b) Anayasa %5
c) İdare %5
4) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular %10


DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ TESTİ (DHBT) SINAV İÇERİĞİ
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabilir. Adaylar KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye katılmak zorundadır.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavına katılacak adayların ilgili öğrenim düzeyinde KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmaları zorunlu olduğundan lisans düzeyinde DHBT'ye katılacak adayların KPSS başvuru tarihlerinde KPSS Lisans başvurularını;

DHBT'ye ortaöğretim veya ön lisans düzeyinde katılacaklar adayların ise KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvuru tarihlerinde KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans başvurularını yapmaları zorunludur.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavına katılacak adayların ilgili yıl, bu sınava katılacakları öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyinde yapılacak KPSS'ye girmeleri ve KPSS'de puanların hesaplanmasına yönelik koşulları karşılamaları gerekir. Sınavda adaylara, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavında yer alan ilk 20 soru (DHBT-1) temel din bilgisi sorularından oluşacaktır ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacaktır.

İslam İnanç Esasları, İslam İbadet Esasları, Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvid, Kur'an'ı anlama ve meal bilgisi), Siyer ve İslam Ahlakı'dır.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavında ikinci 20 soru (DHBT-2) adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterecektir. Bu sorular, lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat Fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için İmam Hatip Okulları müfredatını içeren sorulardan oluşur.

Bunlar:

Tefsir, Fıkıh, Hadis, Akaid ve Kelam, İslam Tarihi, Dinler ve Mezhepler Tarihi ve Dini Hitabet'tir.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavında yer alan Kur'an-ı Kerim metinleri ve mealleri "Türkiye Diyanet Vakfı, Yayın No: 86/A, ISBN: 978-975- 389-081-6, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali" isimli kaynaktan alınır.