HIZLI ERİŞİM

Puan Hesaplamaları

Puan Hesaplamaları

Karşıt Renk
 KPSS A GRUBU ALAN SINAVLARI OTURUMLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 2020

2020-KAMU PERSONELİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI (KPSS) A GRUBU ALAN SINAVLARI OTURUMLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ!

2020- Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı (KPSS) A Grubu Alan Sınavları 1. Oturum 12 Eylül 2020 Cumartesi Sabah Saat 10.15'te gerçekleştirildi. Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun memur adaylarına kendi alanlarından olmak üzere 40 çoktan seçmeli soru için 50 dakika süre verildi.

2020- Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı (KPSS) A Grubu Alan Sınavları 2. Oturum 12 Eylül Cumartesi Öğleden Sonra 14.45'te gerçekleştirildi. Hukuk, İktisat, Maliye mezunu memur adaylarına kendi alanlarından olmak üzere 40 çoktan seçmeli soru için 50 dakika süre verildi.

2020- Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı (KPSS) A Grubu Alan Sınavları son oturumu olan 3. Oturum ise 13 Eylül 2020 Pazar Sabah 10.15'te gerçekleştirildi. İşletme, Muhasebe, İstatistik mezunu memur adaylarına kendi alanlarından olmak üzere 40 çoktan seçmeli soru için 50 dakika süre verildi.

Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı (KPSS) A Grubu Alan Sınavları sonuçlarına göre A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacaklar içindir.

Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı (KPSS) A Grubu Alan Sınavları; Hukuk fakültesi, Siyasi Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi mezunu adaylarının devlet memuru olarak istihdam edilmesi adına ÖSYM tarafından sınavdır.

Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı (KPSS) A Grubu Alan Sınavları yoluyla atanmak için 657 sayılı devlet memurları kanunu 40. maddede A grubu alımlar için 35 yaşını doldurmamış olma hükmü ile alımlarda yaş üst sınırı getirilmiş, yine ilgili madde gereğince memur alımlarında alt yaş sınırı 18 olarak belirlenmiştir.

Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı (KPSS) A Grubu Alan Sınavları için tüm adayların KPSS Lisans Genel Yetenek ve Kültür Testi'ne başvurmaları ve girmeleri zorunludur.  5 Eylül 2020'de yapılan sınavda adaylara 130 dakikada Genel Yetenek Testi'nde Türkçe ve Matematik testlerinden oluşan 60, Genel Kültür Testi'nde Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgisi ve Güncel Bilgiler testinden oluşan 60 soru soruldu.

Kamu Personeli Seçme ve Yerleştirme Sınavı (KPSS) A Grubu Alan Sınavları her yıl gerçekleştirilmekte ve sınav puanının geçerlilik süresi 2 yıldır. Adaylar, KPSS Lisans Genel Kültür-Genel Yetenek ve A Grubu Alan Bilgisi Oturumları'na başvurmak zorundadır. Aday, 3 oturumdan alanına göre olana girer. Şansını daha çok artırmak isteyen adaylar oturumların hepsine de girebilir. Her bir oturumdaki alanda adaylara 50 dakikada cevaplamaları için 40 soru sorulur. Yalnızca İstatistik alanı adaylarına 60 dakika süre verilir.