03 Ekim 2021 tarihinde uygulanan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavlarının (2021-STS Diş Hekimliği) Klinik Tıp Bilimleri Testinde yer alan bazı sorulara iptal davası açılmış olması sebebiyle 2021 ÖSYM Sınav Takvim'inde 27 Ekim 2021 olarak duyurulan sonuç açıklama tarihi idari yargı kararı sonrasına ertelenmiştir.DUS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILMAKTADIR?

DUS sonucu hesaplama, değerlendirme ve seçme işlemleri bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Adayların sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı toplanarak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Ham puanlar, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülerek adayın yerleştirmede kullanılacak DUS puanı belirlenecektir.