Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı

Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı (2021-İç Denetçi), 05 Aralık 2021 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 08 - 11 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacağı ÖSYM tarafından yayınladı .Başvurular bireysel olarak ve digital olarak ÖSYM 'nin resmi sitesi https://ais.osym.gov.tr  üzerinden yapılacağı duyurusu da yapıldı.


2021-İç Denetçi: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri

 

İÇ DENETÇİ NEDİR ve NE İŞ YAPAR ?

İç denetçi özel ya da kamu kurumu olsun iç işlerinde işleyişleri,risk durum yönetimlerini,eksiklikleri,sorunları gibi durumları araştırıp nasıl  yol izlenmesi gerektiği raporlayıp ; eksikliklerin giderilerek kurumun amaçlarına en kısa sürede ulaşması için gerekli denetimleri yapan kişidir.
 Resmi olsun ya da olmasın birçok şirket, iç denetim yapılabilmesi için iç denetçiye gereksinimleri vardır .

İç denetçi firmaların ya da resmi kurumların daha iyi performans gösterebilmeleri için denetim görevini yerine getirir ve ilgili bölümleri denetler.

 İÇ DENETÇİ NASIL OLUNUR ve SINAVINA KİMLER GİREBİLİR??

 Faaliyet gösterdikleri sektöre bağlı olarak adayların farklı lisans programlarından mezun olmaları beklenir.İkdisadi ve idari Bilimler fakültesinden ve Mühendislik bölümlerinden mezun olmaları gereklidir. iç denetim ile alakalı sertifika programlarından sertifika almış olması da  talep edilebilir.

 İç denetçi unvanına sahip olabilmek için Türkiye İç Denetim Enstitüsü tarafından verilen Sertifikalı İç Denetçi (CIA) sertifikasına sahip olmak gerekir. Kamu kurumlarında iç denetçi unvanı ile çalışabilmek için de Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Müdürlüğü tarafından belirlenen şartları yerine getirilmesi gereklidir.

En az dört yıl süreli eğitim veren yükseköğretim kurumları ile denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki eşdeğer eğitim kurumlarından birini bitirmek,

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa (Kanun) tabi kamu idarelerinde çalışmış olma şartını yerine getirmek,

Aday ;sınavın son tarihi ve önceki iki yıl içinde YDS sınavına girmiş ve en az 50 puan almış olması gerekir.

İÇ DENETÇİ SINAV KONULARI NELER?

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi (GYGK):

1) Türkçe,

2) Matematik,

3) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

4) Temel Yurttaşlık Bilgisi

Alan Bilgisi Testi (AB):

1) Genel Muhasebe

2) Türkiye Ekonomisi