Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı için sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı.05 Aralık 2021 tarihinde uygulanacak olan Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınava girecek adaylar için sınava girecekleri alanlar belirlendi.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 25 Kasım 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekleri de açıklamalar arasında yer alıyor.


İÇ DENETÇİ NEDİR GÖREVLERİ NELERDİR?

Kamu ya da özel şirketlerde işleyişi süreç bazlı değerlendirip raporlayan kişilere iç denetçi denir.


  •  Nesnel risk analizlerine dayanak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.

  •  Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

  •  Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.

  •  İdarenin harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.

  •  Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimi yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.

  •  Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek
  •  Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında ilgili idarenin en üst amirine bildirmek.

  •  Kamu idaresince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek.

  •  Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek.

  •  Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek.