HIZLI ERİŞİM

Puan Hesaplamaları

Puan Hesaplamaları

Karşıt Renk
KAYMAKAM ADAYLIĞI GİRİŞ SINAVI (2020-KAYMAKAMLIK) BAŞVURULARININ ALINMASI

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAYMAKAM ADAYLIĞI GİRİŞ SINAVI (2020-KAYMAKAMLIK) BAŞVURULARININ ALINMASI

2020-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık), 18 Ekim 2020 tarihinde Ankara'da uygulanacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak.

2020-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık)  başvuruları 02 - 09 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak. Sınava, sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1985 ve daha sonra doğmuş) olanlar başvurabilecek. Bu şartı taşımayan adayların başvurusu sistem tarafından engellenecek. (2020-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık) Geç Başvuru Günü 17 Eylül 2020 tarihidir.)

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

2020-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık) için başvuracak adayların; yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmaları veya üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmaları gerekmekte. Bu bölümlerden mezun olmayanların; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adaylarının ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmeleri gerekmekte. Başvuruda adayların program/fakülte bilgileri, beyana göre alınacak. Sınava başvuru koşullarını taşımayan, belirtilen program/fakültelerden mezun olmadığı halde başvuru yapan adaylar, sınava girmiş olsalar dahi İçişleri Bakanlığı tarafından mülakata çağrılmayacak ve atamaları yapılmayacak.

2020-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık) için başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmekte. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.

2020-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık) için ayrıntılı bilgi 2020-Kaymakamlık kılavuzunda yer almaktadır. ÖSYM resmi internet adresinden yayımlanan kılavuzun sınava başvuracak adaylar tarafından dikkatle incelemesi gerekmektedir.

2020-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık) içim adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi,  66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak.

2020-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık) Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşur.

2020-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık) Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye'nin İdari Yapısı (14), Türkiye'de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşur.

2020-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık) adaylarının testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanır, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılır, ham puanlar elde edilir. Adayların testlerden aldıkları ham puanlar toplanarak sınav puanları hesaplanır.

2020-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık) sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konur ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100), 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanır. 400. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanır ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılır.