TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) BAŞVURULARI BAŞLADI

2020-Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) başvuruları 02-12 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak, sınav ise 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.

2020-Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS)  için adaylar başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekir.Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

2020-Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS),  yarışma esaslarına dayanır, mesleki bilgi üzerine yapılır. Sınavın amacı uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

2020-Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS)  için sınavın yapılacağı ana dalda uzman unvanını almış olmak (Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için özel mevzuatındaki hükümler saklıdır.), meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak şartları aranır. Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (YDUS) yabancı uyruklu adaylar da başvurabilirler.

2020-Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS)  Ankara'da yapılacak, saat 10.15'te başlayacaktır. Sınavda; çoktan seçmeli soruların yer aldığı alanlarda 80 soru bulunacak ve cevaplama süresi 100 dakika olacaktır. Yazılı sınavın (açık uçlu sorularla yapılacak sınav) yapılacağı alanlarda ise en az 20 soru bulunacak ve cevaplama süresi 60 dakika olacaktır.

2020-Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS), çoktan seçmeli soruların yer aldığı testlerde; adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanır, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılır ve 100 üzerinden YDUS puanlarına dönüştürülür. Yazılı sınav yapılan bilim dallarında da 100 üzerinden YDUS puanları hesaplanır. YDUS Puanı, 45 veya daha yüksek olanlar arasından seçme yapılır. Puanı 45'ten düşük olanlar yerleştirme işlemine dâhil edilmez. Ayrıca sınav sonucunda alınan puanlar, yalnız ilgili sınav dönemi ve başvuru yapılan dal için tutulur.