2020-TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI  (2020-YDUS) BAŞVURULARINDA SON GÜN!

 

2020-Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Sınavı (2020-YDUS) başvuru tarihleri 02.10.2020 saat 14.00'te başlamıştı. 12.10.2020 23.59 başvurular için son tarih olarak belirtildi. Başvurusunu yapmayan adaylar, 18 Kasım 2020 tarihinde geç başvuru yapabilecek.  (Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.) 

2020-Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Sınavı (2020-YDUS) tarihi 27 Aralık 2020.

 

2020-Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Sınavı (2020-YDUS) başvuru şartları ise "sınavın yapılacağı ana dalda uzman unvanını almış olmak (Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için özel mevzuatındaki hükümler saklıdır.), meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına engel teşkil edebilecek bedeni ve ruhi bir hastalığı olmamak. 2020- Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) için yabancı uyruklu adaylar da başvuru yapabilecek.

 

7151 sayılı Sağlıkla İlgili Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun 20. maddesi ile 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: "Tabipler, Devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan ana dallarda uzmanlık eğitimi yapmak için asistanlık sınavlarına katılabilir ve uzmanlık eğitimine başlayabilirler. Ancak yan dalda veya birden fazla uzmanlık dalında eğitim yapmak üzere asistanlık sınavına girebilmek için Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az bir süre kalmış olması ve uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için de Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanması şarttır.".  Bu madde hükmü çerçevesinde yan dal uzmanlık eğitimi programlarına yerleştirilip, atanmak için ilgili kurumlara başvuranlardan söz konusu Kanuna uygun olarak Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamladığına dair belge/Devlet Hizmeti Yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az bir sürenin kaldığına dair belge istenecektir.  Adayların, atanmak için yukarıda sayılan şartlara ek olarak ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü başka koşullar varsa bunları da karşılamaları gerekir. Kanun, tüzük, yönetmelik ve kılavuzda bulunan şartlara durumları uymadığı hâlde başvuran adaylar sınavı kazanmış olsalar dahi herhangi bir hak iddia edemezler. Bu şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile uzmanlık eğitimleri sırasında bu şartlardan birini kaybedenlerin eğitimlerine son verilir.

 

2020-Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Sınavı (2020-YDUS)  Ankara'da yapılacak olup sınav, saat 10.15'te başlayacak. Sınavda çoktan seçmeli soruların yer aldığı alanlarda 80 soru bulunacak ve cevaplama süresi 100 dakika olacaktır. Yazılı sınavın (açık uçlu sorularla yapılacak sınav) yapılacağı alanlarda ise en az 20 soru bulunacak ve cevaplama süresi 60 dakika olacaktır. 

 

2020-Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Sınavı (2020-YDUS) Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Deri ve Zührevi Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Halk Sağlığı, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp ve Damar Cerrahisi, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Radyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji, Üroloji uzmanlık ana dallarında yapılacaktır.  Çoktan seçmeli sorular  Anesteziyoloji ve Reanimasyon,  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Genel Cerrahi,  İç Hastalıkları,  Kadın Hastalıkları ve Doğum sorularını içerecektir.  Açık uçlu sorular Çocuk Cerrahisi,  Deri ve Zührevi Hastalıkları,  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji,  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon,  Göğüs Hastalıkları, Halk Sağlığı,  Kalp ve Damar Cerrahisi, Nöroloji,  Ortopedi ve Travmatoloj,  Plastik-Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Radyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji, Üroloji sorularını içerecektir.